Smile: voucher pentru aparat dentar

ABC Eurodent este partenerul ASSMB in proiectul “Smile”, prin care elevii cu varste intre 10 si 17 ani din Bucuresti beneficiaza de vouchere valorice pentru aparate dentare fixe, in valoare de pana la 990 lei.

Proiectul “Smile” al ASSMB s-a incheiat pe 31 decembrie 2020. Asteptam vesti despre reluarea acestuia in 2021.

Cine poate beneficia de programul Smile

 • Elevii cu varste cuprinse intre 10 – 17 ani
 • Elevii ai caror reprezentanti legali au domiciliul stabil sau viza de resedinta in Bucuresti, obtinuta cu 6 luni inainte de aprobarea proiectului.

Programul Smile se adreseaza tuturor elevilor din Municipiul Bucuresti, in perioada Decembrie 2019 - Decembrie 2020.

Pacientii acceptati in acest proiect beneficiaza de vouchere valorice, astfel:

• Voucher Tip 1: “Amprenta si model de studiu” in valoare de 250 lei
• Voucher Tip 2: “Aparat ortodontic fix si aplicarea acestuia” in valoare de 370 lei

In situatia in care pacientul are indicatia medicala pentru ambele arcade, va primi doua vouchere tip 2.

Bugetul maxim alocat per beneficiar este de 620 lei, sub forma de vouchere, suma ce include model de studiu si aplicarea unui aparat ortodontic fix pe o singura arcada (inferiora sau superioara), respectiv 990 lei, sub forma de vouchere, suma ce include model de studiu si aplicarea aparatelor ortodontice fixe pe ambele arcade.

Unde poti beneficia de programul Smile

La ABC Eurodent, proiectul Smile se desfasoara in:

 • Clinica Decebal – Sector 3
 • Clinica Compozitorilor – Sector 6

CENTRU DE IMPLANTOLOGIE SI CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARA

CLINICA DECEBAL

ADRESA: Bulevardul Decebal, nr. 17, bloc S16, scara C, int. 46, ap. 46, Sector 3

MIJLOACE DE TRANSPORT

Metrou Piata Muncii

RATB 104

CENTRU DE ORTODONTIE

CLINICA DR. TABEREI - COMPOZITORILOR

ADRESA: Bulevardul 1 Mai, nr. 35, bloc C13, scara B, int. 054, ap. 54, parter, Sector 6

MIJLOACE DE TRANSPORT

RATB 69, 71, 126

Cine sunt medicii coordonatori

Proiectul Smile se desfasoara sub indrumarea:

• Medic specialist ortodont: Dr. Anca Axante
• Medic coordonator proiect “SMILE”: Dr. Tatiana Trifan

dr. Tatiana
Trifan

MEDIC DENTIST

Stomatologie Generala

Dr. Anca Axante

dr. Anca
Axante

Medic specialist

Ortodontie

Cum beneficiezi de programul Smile

Pasii ce trebuie urmati pentru a fi inclus in proiectul Smile:

 • Obtinerea unei adeverinte medicale, eliberata de cabinetul de medicina dentara din cadrul unitatilor de invatamant scolar sau de la orice cabinet de medicina dentara din Municipiul Bucuresti, care atesta o dentitie fara leziuni carioase si care poate suporta un tratament ortodontic.
 • Pacientul (reprezentantul legal) se va prezenta in cadrul unei unitati medicale (cabinetul stomatologic scolar sau clinica stomatologica in parteneriat cu ASSMB) pentru eliberarea unei adeverinte ce indica necesitatea unui tratament ortodontic.
  • Adeverinta va fi prezentata, in cadrul clinicilor “ABC Eurodent”, medicului specialist ortodont dr. Anca Axante, pentru eliberarea unui nou document tip si necesitatea, in functie de cazul clinic, de alte investigatii necesare intocmirii dosarului.
 • Reprezentantul legal al copilului va accesa site-ul ASSMB, sectiunea Proiect “SMILE” si va face inscrierea.

 

 • Reprezentantul legal va fi anuntat, in termen de maximum 15 zile, sa se prezinte cu dosarul la sediul ASSMB.
 • In termen de minimum 10 zile lucratoare de la prezentarea la sediu, se emite decizia de aprobare sau respingere a dosarului in proiect.
 • Dupa comunicarea deciziei de aprobare, beneficiarul – prin reprezentantul legal – va semna contractul de acordare al voucherelor.
 • Reprezentantul legal va contacta clinica “ABC Eurodent” pentru stabilirea unei programari cu: voucherele, decizia de aprobare si cartea de identitate.

Conditii de utilizare a voucherelor

 • Investigatiile medicale ulterioare (radiografii OPG, teleradiografii de profil, fotografii intra si extraorale, consultatii periodice, fotografii si radiografii ca urmare a inlaturarii aparatului ortodontic fix etc.) intra in sarcina beneficiarului, respectiv a reprezentantului legal al copilului.
 • Contravaloarea serviciilor medicale efectuate care depasesc valoarea voucherului si/sau alte servicii medicale care nu fac obiectul decontarii, se suporta de catre beneficiar, respectiv reprezentatul legal al copilului, la tarifele stabilite de unitatile medicale de specialitate in aplicarea aparatelor ortodontice fixe. Unitatile medicale afilitate se angajeaza sa mentina un pret ferm pe toata perioada de derulare a proiectului.
 • Este interzis beneficiarului, prin reprezentantul legal, sa schimbe unitatea medicala de specialitate in aplicarea aparatelor ortodontice fixe, afiliata, pentru care a optat la inscrierea online in program.
 • Beneficiarul are obligatia restituirii voucherului/-elor, neutilizat/-e catre ASSMB, in situatia in care:
 1. voucherul nu a fost utilizat pana la data de 31 Decembrie a anului in curs.
 2. nu au fost efectuate serviciile medicale ce fac obiectul prezentului regulament, in termen de 120 zile de la data emiterii DECIZIEI MANAGERULUI DE PROIECT, privind includerea beneficiarului in proiect.